Skolereglement

Krav til Taushetsplikt:
Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte ved Lærer’n Trafikkskole har yrkesetisk taushetsplikt om din opplæring.

Sperrefrist :
Politiet kan nedlegge forbud mot øvingskjøring og kjøretimer (sperrefrist). Dette kan for eksempel skje dersom en person er ilagt straff eller domfelt for beruselse eller har kjørt motorvogn uten gyldig førerkort. Politiet kan også fastsette sperrefrist hvis en person har begått andre straffbare handlinger. Er du usikker på om du har sperrefrist, bør du kontakt politiet.

Søknad om førerkort:
Dette gjøres elektronisk på Staten Vegvesen http://www.vegvesen.no/Forerkort/Tjenester/Soknad, tidligst 6 måneder før du fyller 16/18 år. Du vil da få tilsendt et referanse nummer som du senere kan benytte til å bestille førerprøve med.

Bestilling og avbestilling av undervisningstimer:
Bestilling av undervisningstimer skjer gjennom kontoret eller direkte med din lærer. Dersom du er forhindret fra å møte til en avtalt undervisningstime er det viktig at du sier fra i god tid. Avtalt undervisningstime må avbestilles senest kl 12.0 siste virkedag før timen skal gjennomføres. Det innebærer at time på mandag må avbestilles senest fredag kl 12.00. De obligatoriske kursene må avbestilles senest en uke før gjennomføring. Blir avtalt time avbestilt etter frisen, må vi dessverre kreve betaling dersom vi ikke får besatt timen med en annen elev. Dersom skolen må avlyse en kjøretime, skal vi gjøre det i så god tid som mulig.