Hovedmål for opplæringen

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse,
som er nødvendig for å kjøre på en måte som

– er trafikksikker
– gir god samhandling
– fører til god trafikkavvikling
– tar hensyn til helse, miljø og andres behov
– er i samsvar med gjeldene regelverk

Veien til målet:

– start med TGK fra du har fylt 15/16 år
– begynn å øvelseskjør så fort og  mye som mulig for å få erfaring, både ved skole og privat (ulike regler for de ulike kjøretøyklasser)
start gjerne de første timene hos en trafikkskole for at du skal føle deg trygg, få de riktige vaner og tanker
– fortsett å kjøre mye privat for å få mengdetrening
– begynn å les teori tidlig
– tenk over risikoen og diskuter trafikk med de rundt deg

NB. All obligatorisk opplæring må tas hos kjøreskolen